TV& VIDEO

Wifi miễn phí tại Hà Nội

Hà Nội sắp được phủ sóng Wifi miễn phí

Hà Nội sắp được phủ sóng Wifi miễn phí

VTV.vn - Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trong buổi hội thảo về an toàn giao thông vừa mới diễn ra.