TV& VIDEO

xã hội hóa giáo dục

Chung tay xây dựng nền giáo dục tiên tiến

Chung tay xây dựng nền giáo dục tiên tiến

VTV.vn - Để làm nên một cuộc cải cách toàn diện cho ngành giáo dục, rất cần sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm của các doanh nghiệp.