TV& VIDEO

xã hội hóa giáo dục

“Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhưng không giảm ngân sách chi cho giáo dục”

“Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhưng không giảm ngân sách chi cho giáo dục”

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm Chính phủ là sẽ đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhưng ngân sách nhà nước cấp cho giáo dục sẽ không giảm.