TV& VIDEO

xã hội học tập

Thủ tướng kêu gọi thúc đẩy xã hội học tập, sáng tạo

Thủ tướng kêu gọi thúc đẩy xã hội học tập, sáng tạo

VTV.vn - Thủ tướng gửi lời kêu gọi các tài năng trên mọi lĩnh vực thúc đẩy xã hội học tập, sáng tạo.