TV& VIDEO

xã hội kỳ thị

Hiệp hội Nhân quyền Anh mang niềm vui tới trại phong Quả Cảm Bắc Ninh

Hiệp hội Nhân quyền Anh mang niềm vui tới trại phong Quả Cảm Bắc Ninh

VTV.vn - Lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo trẻ của Hiệp hội Nhân quyền Anh đã tổ chức buổi tình nguyện đặc biệt tại trại phong Quả Cảm Bắc Ninh.