TV& VIDEO

xã hội thông tin

Phú Thọ xây dựng đô thị thông minh

Phú Thọ xây dựng đô thị thông minh

VTV.vn - Ngày 2/2, UBND tỉnh Phú Thọ đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng đô thị thông minh (Smart City) với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.