TV& VIDEO

xã hội

Tết sẻ chia cùng người dân nghèo…!

Tết sẻ chia cùng người dân nghèo…!

Với truyền thống "lá lành đùm lá rách", Tết đến, Xuân về là lúc mọi người đều hướng về những người dân nghèo ở những các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.