TV& VIDEO

xả nước sông Mekong

"Trung Quốc xả nước sông Mekong không phải giải pháp thay đổi tình thế"

"Trung Quốc xả nước sông Mekong không phải giải pháp thay đổi tình thế"

VTV.vn - "Trong tình hình hạn hán, nước có bao nhiêu thì quý bấy nhiêu nhưng đó không phải giải pháp tiên quyết để thay đổi tình thế", TS. Đào Trọng Tứ cho biết.