TV& VIDEO

xây dựng bệnh viện Nhi Hà Nội

Triển khai xây dựng bệnh viện Nhi Hà Nội

Triển khai xây dựng bệnh viện Nhi Hà Nội

VTV.vn - Sáng 27/10, tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội đã triển khai dự án xây dựng bệnh viện Nhi Hà Nội 500 giường giai đoạn 1.