TV& VIDEO

xây dựng bệnh viện

Xây dựng bệnh viện Ung bướu trên 1.700 tỷ đồng tại Cần Thơ

Xây dựng bệnh viện Ung bướu trên 1.700 tỷ đồng tại Cần Thơ

VTV.vn - Thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng bệnh viện Ung bướu mới theo thiết kế bệnh viện - khách sạn hiện đại với quy mô 500 giường.