xây dựng bệnh viện

Khởi công Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

Khởi công Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

VTV.vn - Sáng 11/10, lễ khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ với quy mô 500 giường bệnh đã diễn ra.