TV& VIDEO

xây dựng lòng tin chiến lược

Thủ tướng kêu gọi các nước tuân thủ Công ước Luật biển năm 1982

Thủ tướng kêu gọi các nước tuân thủ Công ước Luật biển năm 1982

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các nước cần ưu tiên xây dựng lòng tin chiến lược, đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là Công ước Luật biển năm 1982.