TV& VIDEO

xây dựng lòng tin

Bộ Ngoại giao làm việc với Đoàn Tòa thánh Vatican

Bộ Ngoại giao làm việc với Đoàn Tòa thánh Vatican

VTV.vn - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antoine Camilleri.