xây dựng luật

Quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

VTV.vn - Trong phiên thảo luận Quốc hội sáng 30/5, nhiều đại biểu kiến nghị quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.