TV& VIDEO

xây trụ sở

Đầu tư tư - Sử dụng công: Giải pháp giảm gánh nặng ngân sách

Đầu tư tư - Sử dụng công: Giải pháp giảm gánh nặng ngân sách

VTV.vn - Mô hình này đã thành công tại Quảng Ninh và có thể nhìn nhận là một giải pháp hợp lý và hiệu quả về xây dựng trụ sở tại các địa phương.