TV& VIDEO

xây tường ở biên giới với Mexico

Xây tường quanh ngôi sao của ông Trump trên Đại lộ Danh vọng

Xây tường quanh ngôi sao của ông Trump trên Đại lộ Danh vọng

VTV.vn - Ngôi sao của ông Donald Trump trên Đại lộ Danh vọng bị bao quanh bởi 1 bức tường nhỏ - tác phẩm của nghệ sĩ từ Los Angeles để phản đối kế hoạch xây tường của ông Trump.