TV& VIDEO

xe công vụ

Tổng giá trị tài sản Nhà nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Tổng giá trị tài sản Nhà nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

VTV.vn - Trong một báo cáo mới đây, Cục quản lý Công sản Bộ Tài Chính cho biết hiện tổng giá trị tài sản Nhà nước là hơn 1 triệu tỷ đồng.