TV& VIDEO

xem trực tiếp

Để giảm tải, sân Pleiku sẽ bố trí màn hình khổng lồ phía bên ngoài

Để giảm tải, sân Pleiku sẽ bố trí màn hình khổng lồ phía bên ngoài

Một trong những phương án được BTC sân Pleiku và CLB HA Gia Lai đưa ra để tránh tình trạng quá tải, đó chính là việc có thể họ sẽ bố trí màn hình khổng ngay bên ngoài SVĐ