TV& VIDEO

xét công nhận tốt nghiệp

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24-27/6

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24-27/6

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học Phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2018.