TV& VIDEO

xóa bỏ trạm thu phí

Bình Dương sẽ không phát triển hạ tầng giao theo hình thức BOT

Bình Dương sẽ không phát triển hạ tầng giao theo hình thức BOT

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, trong thời gian tới, tỉnh sẽ không kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT.