TV& VIDEO

xu hướng ngoại tình

"Quy định phạt tù người ngoại tình khó thực thi"

"Quy định phạt tù người ngoại tình khó thực thi"

VTV.vn - Theo TS. Khoa học Đoàn Hương, quy định phạt tù người ngoại tình là khó thực thi vì lý do thiếu cơ sở về luật pháp, chưa phù hợp tâm lý xã hội ở nước ta.