TV& VIDEO

xử lý chất thải

Quảng Nam gặp khó khăn trong xử lý chất thải rắn

Quảng Nam gặp khó khăn trong xử lý chất thải rắn

VTV.vn - Hằng năm, khối lượng chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không ngừng tăng lên, nhưng địa phương lại thiếu các hạng mục công trình xử lý rác thải đồng bộ.