xử lý chất thải

TT-Huế: Hàng loạt hồ nuôi tôm thẻ chân trắng xả thải ra môi trường

TT-Huế: Hàng loạt hồ nuôi tôm thẻ chân trắng xả thải ra môi trường

VTV.vn -Tại vùng biển huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế có hàng chục hồ nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, các hồ nuôi tôm đều mang tính tự phát, không hề có bể lắng nước thải để xử lý.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive