xử lý kỷ luật

Cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trần Việt Thắng

Cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trần Việt Thắng

VTV.vn - Ông Trần Việt Thắng bị cách chức Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.