xử lý nợ

Tập đoàn khó khăn tài chính không được cấp bảo lãnh Chính phủ

Tập đoàn khó khăn tài chính không được cấp bảo lãnh Chính phủ

VTV.vn - Các tập đoàn, tổng công ty có khó khăn tài chính sẽ không được cấp bảo lãnh Chính phủ.