TV& VIDEO

xử lý nợ

Tập đoàn khó khăn tài chính không được cấp bảo lãnh Chính phủ

Tập đoàn khó khăn tài chính không được cấp bảo lãnh Chính phủ

VTV.vn - Các tập đoàn, tổng công ty có khó khăn tài chính sẽ không được cấp bảo lãnh Chính phủ.