TV& VIDEO

xử lý tham nhũng

Triển khai kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Yên Bái

Triển khai kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Yên Bái

VTV.vn - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Yên Bái về việc phát hiện và xử lý tham nhũng.