TV& VIDEO

xử lý tham nhũng

Ngành Nội chính Đảng cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngành Nội chính Đảng cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng

VTV.vn - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.