TV& VIDEO

Xuân Quê hương

Lễ hội "Xuân Quê hương 2017" sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ hội "Xuân Quê hương 2017" sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

VTV.vn - Lễ hội do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức.