TV& VIDEO

Xuân Quê hương

Cảm xúc của kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2018

Cảm xúc của kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2018

VTV.vn - Hơn 1.000 đại biểu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ vừa tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai" tại Hà Nội.