TV& VIDEO

xuất cảnh

Sửa quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Sửa quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.