TV& VIDEO

xuất khẩu cà phê

Xuất khẩu cà phê lấy lại đà tăng trưởng

Xuất khẩu cà phê lấy lại đà tăng trưởng

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê năm 2016 tăng 33,6% về khối lượng và tăng 25,6% về giá trị so với năm 2016.