TV& VIDEO

xuất khẩu cà phê

Xuất khẩu cà phê đạt 3,3 tỷ USD

Xuất khẩu cà phê đạt 3,3 tỷ USD

VTV.vn - Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, tính đến hết năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,79 triệu tấn cà phê nhân, đạt kim ngạch 3,3 tỷ USD.