TV& VIDEO

xuất khẩu dầu

Venezuela chìm sâu trong khủng hoảng

Venezuela chìm sâu trong khủng hoảng

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela tiếp tục căng thẳng.