TV& VIDEO

xuất khẩu dầu

Các hãng dầu Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Á

Các hãng dầu Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Á

VTV.vn - Theo CNBC, các hãng dầu của Mỹ đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang thị trường châu Á.