TV& VIDEO

xuất khẩu dệt may

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt kỳ tích

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt kỳ tích

VTV.vn - Tính đến cuối năm 2017, thặng dư thương mại của dệt may Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, đứng đầu trong các ngành hàng xuất khẩu.