TV& VIDEO

xuất khẩu gạo

Campuchia tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm ngày giành độc lập

Campuchia tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm ngày giành độc lập

VTV.vn - Ngày 9/11, tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm ngày giành độc lập trọn vẹn từ thực dân Pháp (9/11/1953-9/11/2017).