TV& VIDEO

Xuất khẩu giày dép

Xuất khẩu giày dép vẫn chưa phát huy hết giá trị

Xuất khẩu giày dép vẫn chưa phát huy hết giá trị

VTV.vn - Giày dép hiện là một trong 5 mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam nhưng tiềm năng xuất khẩu vẫn chưa phát huy hết giá trị.