TV& VIDEO

xuất khẩu lao động

Làng xuất khẩu lao động tại Quảng Bình xui Xuân đón Tết

Làng xuất khẩu lao động tại Quảng Bình xui Xuân đón Tết

VTV.vn - Tại Quảng Bình, ở ngôi làng có hàng ngàn người đi xuất khẩu lao động thuộc xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, không khí Tết ở đây có nhiều nét khác biệt