TV& VIDEO

xuất khẩu lợn sang Trung Quốc

Việt Nam chưa được cấp phép xuất khẩu lợn sang Trung Quốc

Việt Nam chưa được cấp phép xuất khẩu lợn sang Trung Quốc

VTV.vn - Trong danh sách các quốc gia, khu vực đáp ứng yêu cầu và được cấp phép xuất khẩu lợn vào Trung Quốc không có Việt Nam.