TV& VIDEO

xuất khẩu nông lâm thủy sản

Nhập khẩu thủy sản tăng mạnh

Nhập khẩu thủy sản tăng mạnh

VTV.vn - Nhập khẩu thủy sản trong 9 tháng năm 2017 đạt trên 1 tỷ USD, tăng trên 34% so với cùng kỳ năm 2016. Con số này gần bằng giá trị nhập khẩu của cả năm 2016.