xuất khẩu nông lâm thủy sản

Vốn tín dụng đổ vào xuất khẩu, nông nghiệp tăng nhanh

Vốn tín dụng đổ vào xuất khẩu, nông nghiệp tăng nhanh

VTV.vn - Vốn tín dụng đang chảy nhiều hơn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông, lâm thủy sản.