TV& VIDEO

xuất khẩu thanh long

4 vấn đề nông nghiệp đáng chú ý trong tuần

4 vấn đề nông nghiệp đáng chú ý trong tuần

VTV.vn - Dưới đây là những vấn đề nông nghiệp đáng chú ý đã diễn ra trong tuần.