TV& VIDEO

xuất khẩu thịt gà

Xuất khẩu thịt gà sẽ sôi động trong năm 2018

Xuất khẩu thịt gà sẽ sôi động trong năm 2018

VTV.vn - Năm 2018, xuất khẩu thịt gà sẽ sôi động hơn khi đơn hàng gia tăng từ nước ngoài và sự vào cuộc của nhiều doanh nghiệp lớn.