TV& VIDEO

xuất khẩu

Xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh

Xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh

VTV.vn - Năm 2017, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ theo hướng tích cực, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng.