TV& VIDEO

xuất nhập cảnh

ĐBQH thảo luận Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

ĐBQH thảo luận Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

VTV.vn - Chiều 10/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.