TV& VIDEO

xuất nhập cảnh

Các Bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit

Các Bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit

VTV.vn - Các Bộ trưởng hàng đầu trong nội các của Thủ tướng Theresa May đang ngày càng tin vào sự cần thiết của một giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit.