TV& VIDEO

xuất nhập khẩu

Cảng biển mất cơ hội cạnh tranh vì chậm nạo vét luồng hàng hải

Cảng biển mất cơ hội cạnh tranh vì chậm nạo vét luồng hàng hải

VTV.vn - Tại cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, luồng hàng hải cho tàu lớn ra vào bị bồi lắng nhưng chậm được duy tu nạo vét.