TV& VIDEO

xung đột vũ trang

Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục

Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục

VTV.vn - Năm 2016 ghi nhận mức cao kỷ lục về số người di cư trên phạm vi toàn cầu.