TV& VIDEO

xung đột

Những bữa ăn miễn phí cho người dân tại Yemen

Những bữa ăn miễn phí cho người dân tại Yemen

VTV.vn - Khi tình trạng thiếu lương thực ở Yemen trở nên trầm trọng do chiến tranh lại là lúc tình người tỏa sáng.