TV& VIDEO

xuống đồng

Niềm vui xuống đồng những ngày đầu năm

Niềm vui xuống đồng những ngày đầu năm

(VTV.vn) - Những ngày này, trên các cánh đồng ở Thừa Thiên – Huế, nông dân xuống đồng với tinh thần phấn khởi tạo nên một không khí sản xuất sôi nổi những ngày đầu năm.