TV& VIDEO

Y tế

Gần 20.000 tỷ đồng đầu tư cho y tế địa phương

Gần 20.000 tỷ đồng đầu tư cho y tế địa phương

VTV.vn - Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt.