TV& VIDEO

Y tế

Nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở

Nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở

VTV.vn - Dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" đang được triển khai tại Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La.