TV& VIDEO

ý thức bảo vệ môi trường

Người dân Nhật Bản mang rác về nhà để tự xử lý

Người dân Nhật Bản mang rác về nhà để tự xử lý

VTV.vn - Nhật Bản gần như không có thùng rác công cộng nhưng đường phố luôn luôn sạch bóng vì người dân đều phải mang rác về nhà và tự xử lý.