TV& VIDEO

Yahoo "bán mình"

Yahoo bắt đầu thực hiện kế hoạch “bán thân”

Yahoo bắt đầu thực hiện kế hoạch “bán thân”

VTV.vn - Yahoo đã gửi thư mời dự thầu cho các khách hàng tiềm năng, dự kiến công ty bán cả mảng kinh doanh cốt lõi và khối tài sản khổng lồ tại châu Á.