TV& VIDEO

Yên Bái

Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm hỏi nhân dân vùng lũ Yên Bái

Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm hỏi nhân dân vùng lũ Yên Bái

VTV.vn - Ông Trần Quốc Vượng đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sỹ và nhân dân vùng lũ tỉnh Yên Bái.