TV& VIDEO

yêu thích công nghệ

Năm 2016, bạn có thể sống mà không có smartphone?

Năm 2016, bạn có thể sống mà không có smartphone?

VTV.vn - Smartphone đang trở thành “vật bất ly thân” của nhiều người trong cuộc sống hiện nay. Bạn có tưởng tượng một ngày của mình sẽ như thế nào nếu thiếu smartphone?