TV& VIDEO

Youtube

Truyền hình trong kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội

Truyền hình trong kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội

VTV.vn - Với sự phát triển của các MXH, truyền hình và các phương tiện truyền thông truyền thống đang đối diện không ít thách thức, cũng như những yêu cầu thay đổi.