lã thanh huyền

Zippo, Mù tạt và Em: Sơn (Mạnh Trường) mất trí nhớ, Huy (Hồng Đăng) đau khổ chọn giữa bạn và người yêu

Zippo, Mù tạt và Em: Sơn (Mạnh Trường) mất trí nhớ, Huy (Hồng Đăng) đau khổ chọn giữa bạn và người yêu

VTV.vn - Trước tình huống Sơn (Mạnh Trường) bị mất trí nhớ, Huy (Hồng Đăng) rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive