TV& VIDEO

lã thanh huyền

Zippo, Mù tạt và Em: Sơn (Mạnh Trường) mất trí nhớ, Huy (Hồng Đăng) đau khổ chọn giữa bạn và người yêu

Zippo, Mù tạt và Em: Sơn (Mạnh Trường) mất trí nhớ, Huy (Hồng Đăng) đau khổ chọn giữa bạn và người yêu

VTV.vn - Trước tình huống Sơn (Mạnh Trường) bị mất trí nhớ, Huy (Hồng Đăng) rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu.