TV& VIDEO

800 triệu USD

Ngành tôm xuất khẩu có nguy cơ mất thị trường 800 triệu USD

Ngành tôm xuất khẩu có nguy cơ mất thị trường 800 triệu USD

VTV.vn - Ngành tôm xuất khẩu có nguy cơ để lỡ thị trường 800 triệu USD do 6 nước nhập khẩu tôm của Việt Nam yêu cầu sản phẩm nhập khẩu phải đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh.