Ấn Độ cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam

Giao diện thử nghiệm VTVLive